Current track

Title

Artist


Gratitude

“Salamat sa buong Prayer Power Team..”

“Salamat sa panalangin..”

“Salamat sa panalangin..”

“Sa pagpapalakas sa amin at pagpapatibay ng aming pananampalataya…”

“Salamat po sa pagpapalakas sa amin at sa pagpapatibay ng aming mga pananampalataya…” View the whole list of listener’s gratitude to Life Radio.